Over

Over Wind Consult

Wind Consult is een  technisch adviesbureau dat adviseert over het gebruik en de toepassing van windenergie in brede zin.

Wind Consult heeft uitgebreide ervaring in de techniek ontwikkeling van windturbines, en in de toepassing van windenergie.

Wind Consult verzorgt trainingen en seminars op dit gebied en adviseert overheid en bedrijfsleven.

Ook adviseert Wind Consult over de (mogelijke aantasting van de) molenbiotoop door het oprukken van bebouwing en/of begroeiing rond oudhollandse windmolens.